loader image

Trần Hoài Phương

Trưởng Bộ phận Đầu tư - Wavemaker PartnersShare

Trần Hoài Phương