loader image

Võ Đức Anh

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà NẵngTrưởng làng Metaverse - Techfest 2022.Share

Võ Đức Anh