loader image

TS. Vũ Xuân Trường

Cựu Giám đốc Bộ phận Ươm tạo - Vườn ươm Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng (DNES)Share

TS. Vũ Xuân Trường